Eaton 5P1150i, Eaton 5P1550i
Eaton 5P850IR, Eaton 5P1150IR, Eaton 5P1550IR
Eaton 5PX1500IRT, Eaton 5P2200iRT, Eaton 5PX3000iRT
Eaton 9PX6KiRT
Eaton UPS 5PX3000i RT2U
Eaton UPS 5PX2200i RT2U
Eaton UPS 5PX1500i RT2U
Eaton UPS 5P1550iR ( 1U )
Eaton UPS 5P1150iR ( 1U )
EATON 5P1150i
Eaton 5e1100iUSB
หมายเหตุ
- ภาพใช้แสดงเป็นตัวอย่างเท่านั้น
- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจาก
  ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ (ผิด/ตก) ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
home | product | promotion  | contact  | about  | วิธีสั่งซื้อและชำระค่าสินค้า

Capslock Company Limited
50 Soi Ngamwongwan 23 Ngamwongwan St.T.Bangchen A. Muang Nonthaburi 11000
Tel. 0 2952 7823 - 6 Fax. 0 2952 7423  Email : info@capslockthai.com

all rights reserved to Capslock Company Limited- 2012
Eaton 5E Series 
The Eaton 5E line interactive uninterruptible power system (UPS) provides affordable power protection for
your personal computer and peripherals. Valuable features such as local country power receptacles, the compact
size is ideal for limited office and home working spaces.
Eaton UPS  5E1100iUSB
Capacity :  1100VA  660Watts 
Output (6)IEC C13(10A)
Line Interactive With Stabilizer Design UPS
P/N 9C00-63012N
3 years warranty 
battery 2 years warranty - Onsite
ราคา 5,180 บาท#5,542.60 บาท
Eaton UPS 5E1500iUSB
Capacity :  1500VA  900Watts 
Output (6)IEC C13(10A)
Line Interactive With Stabilizer Design UPS
P/N 9C00-73004N
3 years warranty 
battery 2 years warranty - Onsite
ราคา 7,130 บาท#7,629.10 บาท

Eaton UPS 5E2000iUSB
Capacity :  2000VA  1200Watts 
Output (6)IEC C13(10A)
Line Interactive With Stabilizer Design UPS
P/N 9C00-83005N
3 years warranty 
battery 2 years warranty - Onsite
ราคา 8,870 บาท#9,490.90 บาท

Eaton 5P Series
The Eaton 5P UPS delivers reliable enterprise class backup power in tower and rackmount form factors with an
efficiency rating of up to 99%. The 5P's graphical LCD screen allows you to view UPS status in a single glance and
provides more available power than comparable UPSs. When paired with Eaton Intelligent Power Manager software,
the 5P allows you to seamlessly manage your connected equipment, even in virtualized environments.


Eaton UPS 5P1150i
Capacity :  1150VA  770Watts 
Line Interactive With Stabilizer Design UPS
(Pure Sinewave, Booster + Fader)
Output (8)IEC C13(10A)
P/N 9210-53039
3 years warranty ( 2 years for battery )
Onsite service
ราคา 14,200 บาท#15,194 บาทEATON 5P1550i
Eaton UPS 5P1550i
Capacity :  1550VA  1100Watts 
Line Interactive With Stabilizer Design UPS
(Pure Sinewave, Booster + Fader)
Output (8)IEC C13(10A)
P/N 9210-63049
3 years warranty ( 2 years for battery )
Onsite service
ราคา 18,500 บาท#19,795 บาท


Eaton UPS 5P1150iR ( 1U )
( Rack mount model  )
Capacity :  1150VA  770Watts 
Line Interactive With Stabilizer Design UPS
Output (6)IEC C13(10A)
P/N 9210-53038
3 years warranty ( 2 years for battery )
ราคา 17,300 บาท#18,511 บาท
Eaton UPS 5P1550iR ( 1U  )
( Rack mount model  )
Capacity :  1550VA  1100Watts 
Line Interactive With Stabilizer Design UPS
Output (6)IEC C13(10A)
P/N 9210-63048
3 years warranty ( 2 years for battery )
ราคา 22,000 บาท#23,540 บาท

3 yrs warranty for 3KVA and below except for 5L is 2 years
6KVA & 8KVA & 11KVA is 2 years warranty
Above 11KVA is 1 year warranty
2 yrs for ePDU
5 yrs for Rack Enclosure

For Service contact is 098 265 3800

Eaton 9E Series ( Tower with external battery option )
The Eaton 9E is an online double-conversion power protection UPS at an affordable price with compact yet robust construction.
This UPS an ideal choice for industrial, medical and information technology (IT) applications and telecommunications.
Eaton UPS 9E1000VA
Capacity :  1000VA  800Watts 
Online, double-conversion
P/N  9103-53904  ( 3 yrs warranty )
ราคา UPDATE บาท#  0.00 บาท
Eaton 5e1500iUSB
Eaton 5E2000iUSB
EATON 5P850i
Eaton UPS 5P850i
Capacity :  850VA  600Watts 
Line Interactive With Stabilizer Design UPS
(Pure Sinewave, Booster + Fader)
Output (6)IEC C13(10A)
P/N 9210-3382
3 years warranty ( 2 years for battery )
Onsite service
ราคา 12,800 บาท#13,696 บาท

Eaton UPS 5P850iR ( 1U )
Eaton UPS 5P850iR ( 1U )
( Rack mount model  )
Capacity :  850VA  600Watts 
Line Interactive With Stabilizer Design UPS
Output (4)IEC C13(10A)
P/N 9210-3381
3 years warranty ( 2 years for battery )
ราคา 15,200 บาท#16,264 บาท

Eaton UPS 5PX1500iRT 2U
Capacity :  1500VA  1350Watts 
Line Interactive With Stabilizer Design UPS
Output (8)IEC C13(10A)
P/N 9210-63047
3 years warranty ( 2 years for battery )
ราคา 26,000 บาท#27,820 บาท

Eaton UPS 5PX2200iRT 2U
Capacity :  2200VA  1980Watts 
Line Interactive With Stabilizer Design UPS
Output (8)IEC C13(10A)
Output (1)IEC C19(10A)
P/N  9210-73028
3 years warranty ( 2 years for battery )
ราคา 38,500 บาท#41,195 บาท

Eaton UPS 5PX3000iRT 2U
Capacity :  3000VA  2700Watts 
Line Interactive With Stabilizer Design UPS
Output (8)IEC C13(10A)
Output (1)IEC C19(10A)
P/N 9210-83113
3 years warranty ( 2 years for battery )
ราคา 44,900 บาท#48,043 บาท

Eaton 9E Series ( PF 0.8 )
- 2 year warranty for 10kvA, 1 year warranty for 15kVA, 20kVA
( Tower with external battery option ) รุ่นนี้ เหมาะกับ SERVER และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
The Eaton 9E is an online double-conversion power protection at an affordable price with compact
yet robust construction. This UPS an ideal choice for industrial, medical and information technology
(IT) applications and telecommunications.
Eaton UPS 9E 6KVA 1:1
P/N 9104-12868
Online, double-conversion
Capacity :  6000VA  4800Watts 
output : hardwired
ราคา update บาท#0.00 บาท

Eaton UPS 9E 6KVA 1:1
Eaton UPS 9E 10KVA 1:1 and 3:1
P/N 9105-32343
Online, double-conversion
Capacity :  10kVA  8000Watts 
output : hardwired
ราคา update บาท#0.00 บาท
Eaton UPS 9E 10KVA 1:1 and 3:1
Eaton UPS 9E 15KVA 1:1 and 3:1
P/N 9105-52116
Online, double-conversion
Capacity :  15kVA  12000Watts 
output : hardwired
ราคา พิเศษ บาท#0.00 บาท
Eaton UPS 9E 15KVA 1:1 and 3:1
Eaton UPS 9E 20KVA 1:1 and 3:1
P/N 9105-62240
Online, double-conversion
Capacity :  20kVA  16000Watts 
output : hardwired
ราคา พิเศษ บาท#0.00 บาท
Eaton UPS 9E 20KVA
Eaton UPS 9E 10KVA 1:1 and 3:1
with supercharger ( no battery )
Model 9E10KiXL P/N 9105-32344
Online, double-conversion
Capacity :  10kVA  8000Watts 
output : hardwired
ราคา พิเศษ บาท#0.00 บาท

Eaton UPS 9E 10KVA 1:1 and 3:1 with supercharger ( no battery ) P/N 9E10KiXL
Eaton UPS 9E 20KVA 1:1 and 3:1 with supercharger ( no battery ) P/N 9E20KiXL
Eaton UPS 9E 20KVA 1:1 and 3:1
with supercharger ( no battery )
Model 9E20KiXL P/N 9105-62202
Online, double-conversion
Capacity :  20kVA  16000Watts 
output : hardwired
ราคา พิเศษ บาท#0.00 บาท

Eaton UPS 9E2000VA
Capacity :  2000VA  1600Watts 
Online, double-conversion
Extendable backup time
P/N  9103-73929  (3 yrs warranty )
ราคา UPDATE บาท#  0.00 บาท
Eaton UPS 9E3000VA
Capacity :  3000VA  2400Watts 
Online, double-conversion
Extendable backup time
P/N  9103-83968 ( 3 yrs warranty )
ราคา UPDATE บาท#  0.00 บาท
Eaton 9SX Series
The Eaton 9SX network UPS boasts an easy-to-read LCD display, double conversion topology and an internal static bypass, all in a convenient tower UPS
form with a low total cost of ownership. Compatible with Eaton's network connectivity cards and Intelligent Power Management (IPM) software, this UPS
is a vital piece of any physical or virtualized IT environment.

Eaton 9SX1000IR
Eaton UPS 9SX 1000IR
Capacity :  1000VA  900Watts 
Online, double-conversion ( Rackmount 2U )
Output connection (6)IEC C13(10A)
P/N  9103-53900
( 3 years onsite warranty )
ราคา 25,100 บาท#26,857 บาท
Eaton 9SX1500IR
Eaton UPS 9SX 1500IR
Capacity :  1500VA  1350Watts 
Online, double-conversion ( Rackmount 2U )
Output connection (6)IEC C13(10A)
P/N  9103-63152
( 3 years onsite warranty )
ราคา 33,200 บาท#35,524 บาท
Eaton 9SX2000IR
Eaton UPS 9SX 2000IR
Capacity :  2000VA  1800Watts 
Online, double-conversion ( Rackmount 2U )
Output connection (1)IEC C19,
(8) IEC C13 (10A)
P/N  9103-73924
( 3 years onsite warranty )
ราคา 46,600 บาท#49,862 บาท
Eaton 9SX3000IR
Eaton UPS 9SX 3000IR
Capacity :  3000VA  2700Watts 
Online, double-conversion ( Rackmount 2U )
Output connection (1)IEC C19,
(8) IEC C13 (10A)
P/N  9103-83962
( 3 years onsite warranty )
ราคา 52,600 บาท#56,282 บาท
Eaton 9PX UPS Online double-conversion Rackmount
The Eaton 9PX UPS provides energy-efficient power protection for small & medium Datacentres, IT rooms and
Infrastructure. Delivering double conversion protection with 40% less energy usage 9PX is the perfect UPS for
IT and Facility managers that are concerned by energy cost and are looking for next generation power
protection solutions..
Eaton 9PX 6000i RT3U
with Rack kit and Network card
Capacity 6000VA5400Watts
Output connection (8) C13, (2) C19,
Hardwired
P/N 9PX6KiRT   
3 years warranty  ( Onstie service )
ราคา พิเศษ บาท#0.00 บาท

Eaton 9PX 8000i RT6U
with Rack kit and Network card
Capacity 8000VA7200Watts
Output connection Hardwired
P/N 9PX8KiRT   
2 years warranty  ( Onstie service )
ราคา พิเศษ บาท#0.00 บาท

Eaton 9PX 11000i RT6U
with Rack kit and Network card
Capacity 11000VA10000Watts
Output connection Hardwired
P/N 9PX11KiRT   
2 years warranty  ( Onstie service )
ราคา พิเศษ บาท#0.00 บาท

Eaton 9PX 6000i RT6U 3:1
with Rack kit and Network card
Capacity 6000VA5400Watts
Output connection Hardwired
P/N 9PX6KiRT31   
3 years warranty  ( Onstie service )
ราคา พิเศษ บาท#0.00 บาท

Eaton 9PX 8000i RT6U 3:1
with Rack kit and Network card
Capacity 8000VA7200Watts
Output connection Hardwired
P/N 9PX8KiRT31   
2 years warranty  ( Onstie service )
ราคา พิเศษ บาท#0.00 บาท

Eaton 9PX 11000i RT6U 3:1
with Rack kit and Network card
Capacity 11000VA10000Watts
Output connection Hardwired
P/N 9PX11KiRT31   
2 years warranty  ( Onstie service )
ราคา พิเศษ บาท#0.00 บาท

Eaton 9PX8KiRT
Eaton 9PX11KiRT
Eaton 9PX6KiRT31
Eaton 9PX8KiRT31
Eaton 9PX11KiRT31
EATON UPS
EATON UPS
EATON UPS
EATON UPS
EATON 9E6kVA, Eaton 9E10kVA Eaton 9E15kVA, Eaton 9E20kVA
Eaton 9SX - 700 - 6000VA
Eaton 9PX67KiRT, Eaton 9PX8KiRT Eaton 9PX11KiRT
EATON UPS
Eaton 9PX6KiRT31, Eaton 9PX8KiRT31, Eaton 9PX11KiRT31
Eaton Ellipse pro,  Eaton Ellipse eco
Eaton Lithium-ion UPS - Rackmount model
Eaton 5P Lithium-ion UPS แบบ
rack-type ด้วยคุณสมบัติที่เบาขึ้น
ถึง 20% เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่แบบ
lead-acid รุ่นเก่า และยังเปลี่ยมด้วย
ประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อ
เนื่อง อายุการใช้งานที่ยาวนานมาก
ขึ้น และแน่นอนว่า การบำรุงรักษาก็
จะน้อยลงไปด้วย.. coming soon
Eaton 5PX  Series
The Eaton 5PX Rack/Tower UPS provides line-interactive backup power and scalable runtimes for servers,
storage systems, VoIP gear and network equipment. With a next-generation intuitive LCD display, energy
consumption metering down to the outlet group level, and up to 99% efficiency, the 5PX is the perfect UPS
to protect modern IT equipment.
EATON UPS by Thailandups.com
Line ID : @thailandups

Email : sales@thailandups.com

Tel 0 2952 7823 ( auto )

Fax : 0 2952 7423
Line ID : @thailandups

Email : sales@thailandups.com

Tel 0 2952 7823 ( auto )

Fax : 0 2952 7423
EATON 9E6kVA, Eaton 9E10kVA Eaton 9E15kVA, Eaton 9E20kVA
EATON 9E6kVA, Eaton 9E10kVA Eaton 9E15kVA, Eaton 9E20kVA
EATON 9E6kVA, Eaton 9E10kVA Eaton 9E15kVA, Eaton 9E20kVA
EATON 9E6kVA, Eaton 9E10kVA Eaton 9E15kVA, Eaton 9E20kVA
EATON 9E6kVA, Eaton 9E10kVA Eaton 9E15kVA, Eaton 9E20kVA
Line ID : @thailandups

Email : sales@thailandups.com

Tel 0 2952 7823 ( auto )

Fax : 0 2952 7423
Ablerex UPS
APC UPS
BCN UPS
Chuphotic UPS
Cleanline UPS & PCM UPS
CSB battery
Cyberpower UPS
Delta UPS
EATON UPS
Global power battery
Leoch battery
Leonics UPS
Leibert UPS by VERTIV - Emerson
SOCOMEC UPS
Syndome UPS
Ablerex UPS
APC UPS
BCN UPS
Chuphotic UPS
Cleanline UPS & PCM UPS
CSB battery
Cyberpower UPS
Delta UPS
EATON UPS
Global power battery
Leoch battery
Leonics UPS
Leibert UPS by VERTIV - Emerson
SOCOMEC UPS
Syndome UPS
Ablerex UPS
APC UPS
BCN UPS
Chuphotic UPS
Cleanline UPS & PCM UPS
Cyberpower UPS
Delta UPS
EATON UPS
Leonics UPS
SOCOMEC UPS
Syndome UPS
Eaton HotSwap MBP 11000i
Eaton HotSwap MBP
•     High availability for all UPSs up to 11 kVA.
•     HotSwap MBP provides a maintenance bypass for all UPSs.
UPSs can be hot swapped or upgraded without interrupting the
power supply.
•     HotSwap MBP are available with multiple power ratings:
3000 VA, 6000 VA, 11000 VA, 11000 VA (3 ph Input).
•     HotSwap MBP provides compatibility with any UPS now and in
the future from Eaton or any other supplier
•     The HotSwap MBP 3000 VA is available with different output
connectors: French, Schuko, British, IEC or terminal blocks
(Hard-Wired version).
•     When used with a 9PX or 9SX the HotSwap MBP 6000 VA and
above are providing information on the Bypass status through
the UPS LCD screen.
•     HotSwap MBP units can be installed as required; at the back,
side, top of the UPSs, or rack-mounted.

EATON 9E6kVA, Eaton 9E10kVA Eaton 9E15kVA, Eaton 9E20kVA
Line ID : @thailandups

Email : sales@thailandups.com

Tel 0 2952 7823 ( auto )

Fax : 0 2952 7423
Eaton HotSwap MBP11000i
Maximum power 1100va
Nominal Voltage 200-240V
(350 - 430 V for 3 ph version)
Format  3U 19" rack
Installation : 19 rack , wall mounting or on Eaton 9PX/SX UPSs
Dimension H89 x W483 x D90 mm
Input Hardwired terminal block
Output 4 IEC 16A sockets ( with 4 circuit breakers)+terminal blocks
ราคา 26,750 บาท
#0.00 บาท
Eaton 5V Series
เครื่องสำรองไฟ รุ่นเล็ก เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทั่วไป ที่กินไฟไม่มาก
Fully digitalized microprocessor control, Line interactive technology, DC start function enables UPS to start
up without AC PowerAuto restart upon AC Recovery, Ease of power connection to equipment with universal
outlets
Eaton UPS 5V 650VA Tower
( Output  4 Universal  )
Capacity :  650VA  360Watts
Line Interactive With Stabilizer Design UPS 
P/N 9C00-43370EN1
( 2 years warranty  - Onsite swap  )
ราคา 1,650 บาท#1,765.50 บาท

Line ID : @thailandups

Email : sales@thailandups.com

Tel 0 2952 7823 ( auto )

Fax : 0 2952 7423
Eaton 5V 650VA Tower
Eaton 5V 850VA Tower
Eaton 5V 1050VA Tower
Eaton UPS 5V 850VA Tower
( Output  4 Universal  )
Capacity :  850VA  480Watts
Line Interactive With Stabilizer Design UPS 
P/N 9C00-53239EN1
( 2 years warranty  - Onsite swap  )
ราคา 1,890 บาท#2,022.30 บาท

Eaton UPS 5V 1050VA Tower
( Output  4 Universal  )
Capacity :  1050VA  600Watts
Line Interactive With Stabilizer Design UPS 
P/N 9C00-63013EN1
( 2 years warranty  - Onsite swap  )
ราคา 2,490 บาท#2,664.30 บาท

Leibert UPS by VERTIV - Emerson
CSB battery
Eaton 9E1000 - P/N 9103-53904
Eaton 9E2000  P/N 9103-73929
Eaton 9E3000 - P/N 9103-83968
sales@thailandups.com  line : @thailandups
8:30 - 17:30 ( Monday - Friday )
EATON 9E6kVA, Eaton 9E10kVA Eaton 9E15kVA, Eaton 9E20kVA